Katalog
Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním (zakoupením) zboží. Převzetím zboží od prodávajícího (přepravce) souhlasí kupující s níže uvedeným Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami. Jako doklad o záruce (záruční list) je vystaven ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad se všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky.

 

II.Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců, pokud není životnost daná povahou výrobku kratší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou. (poškozené, použité, nekompletní atd.) Na služby je poskytována záruční doba 6 měsíců. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu.

 

III. Záruční podmínky

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je poškozená. Pokud kupující poškozenou zásilku od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a požít jej jako podklad pro reklamaci. Reklamaci lze uplatnit na adrese: Hukol Sport Servis, Čechova 468, 27601 Mělník. Kupující může reklamované zboží zaslat přepravní službou. Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží včetně kompletního příslušenství, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího. Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace závady i původu zboží a reklamace nemůže být vyřízena. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, případně dokladem o reklamaci, pokud bylo v minulosti zboží již reklamováno. Je-li na prodejním (reklamačním) dokladu uvedeno výrobní (sériové) číslo výrobku, lze uplatňovat reklamaci pouze na zboží se stejným výrobním (sériovým) číslem. Při předání dekompresního počítače, je povinností kupujícího vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití uložených dat. Na služby je dle Občanského zákoníku poskytována záruční doba 6 měsíců.

 

IV. Odmítnutí záruky

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá mechanickým poškozením zboží, elektrickým přepětím, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, zanedbáním péče o zboží, nadměrným zatěžováním, přírodními živly nebo vyšší mocí, špatnou obsluhou, nepřiměřeným zacházením nebo nekvalifikovaným zásahem do výrobku.

 

V. Vyřízení reklamace

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může prodávající dohodnout s kupujícím přiměřenou slevu z ceny zboží. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající nabídne kupujícímu výměnu vadného zboží za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis. Prodávající vyřizuje reklamace bez zbytečného odkladu, maximálně do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím. Vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním dodavatelem, bude vyřízena nejpozději do 60 kalendářních dnů od jejího doručení. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první se záruční dobou dle platných směrnic ode dne vyřízení reklamace. Byla-li reklamace shledána neoprávněnou a kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle ceníku. Pokud byla reklamace zaslána přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zaslána na adresu kupujícího. Uplatňoval-li kupující reklamaci osobně, vyřízená reklamace bude k vyzvednutí v místě reklamace. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60ti dnů od data podání reklamace je prodávající, dle §656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění od data vyřízení reklamace v hodnotě 10,-CZK/den.

 

Tento reklamační řád je platný od 1.5.2007 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

potápění, potápěčské potřeby, kurzy potápění, potápěčské vybavení, potápěčské kurzy, škola potápění, cressi, potápěčská výstroj, půjčovna potápěčské výstroje, šnorchly, ploutve, vyvažovací vesty, harpuny, hloubkoměry, tlakoměry, automatiky, freediving, potápěčské zájezdy
 
Novinka
Potápěčský šnorchl Gamma CL/AQ
Potápěčský šnorchl Gamma CL/AQ
Běžná cena: 499,00 Kč
Sleva: 10,02 %
Vaše cena: 449,00 Kč
 
Doporučujeme
Doporučené
 
Akce
Pánský elastický neopren Morea 3mm man
Pánský elastický neopren Morea 3mm man
Běžná cena: 4 350,00 Kč
Sleva: 19,77 %
Vaše cena: 3 490,00 Kč
Pánský elastický neopren Morea 3mm man
Pánský elastický neopren Morea 3mm man
Běžná cena: 4 350,00 Kč
Sleva: 19,77 %
Vaše cena: 3 490,00 Kč